Fortidens frø

Fortidens frø er projektet om udforskning, genopdagelse, afprøvning og dyrkning af tidligere grøntsagssorter.

På Aarstidernes gårde forsøger vi at dyrke de gamle sorter i samarbejde med forskere og museer for at bevare og afprøve sorternes dyrkningsevne, med særligt blik for den økologiske dyrkning. Vi afprøver eksempelvis sorter af rødkål, majroer, radiser, jordskokker, peberrod, løg og porrer.

Fælles for de sorter vi forsøger at dyrke er, at de tidligere er blevet dyrket forskellige steder i Danmark fra 1940´erne og fremefter.

Derved forsøger vi gennem projektet at bevare vores genetiske arvemasse og få øje på grøntsagernes forfædre - vi søger fortidens frø for at få øje på fremtidens mad.

Projektet er blevet til i samarbejde mellem:
Århus Universitet
Agro-Tech
Dansk Landbrugsmuseum
Aarstiderne A/S

Projektet finansieres af Naturerhvervsstyrelsen.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter. Europa investerer i Landdistrikterne.

Læs mere om projektet på bloggen her

Idékassen