Vores Køkkenhave hos Aarstiderne


Velkommen til Vores Køkkenhave hos Aarstiderne

OBS! Vi har nu lukket for tilmeldingen.

Vær med i et fællesskab om dyrkning og gastronomi. Vores Køkkenhave har fået vokseværk. Vi udbyder i år 80 pladser på Krogerup Avlsgaard og skaber rammer for endnu mere fællesskab. Sammen skal vi dyrke en masse økologiske grøntsager, spiselige blomster og krydderurter, høste og nyde maden ved flere fællesspisninger gennem sæsonen. Hver deltager prøver egne evner på et 20 m2 jordlod - dem kalder vi solohaver - samt deltager i en dyrkergruppe, hvor vi passer vores fællesbede. Her afprøver vi forskellige dyrkningsteknikker til glæde for den fælles høst og fordyber os i planternes magiske verden.

Der er 4 dyrkergrupper:

  • Kålgruppen - her dyrkes alle korsblomstrede afgrøder
  • Majs- og squashgruppen - her nørdes med de varmekrævende planter fra Sydamerika
  • Rodfrugtgruppen - kartofler, gulerødder og rødbeder
  • Blomster-, løg- og porregruppen.

Vi lægger ud med en introdag, hvor I etablerer solohaverne og får et grundlæggende dyrkningskursus. Her trækker vi også lod om pladserne i dyrkergrupperne - hvis det ønskes, kan der efterfølgende byttes internt. I løbet af sæsonen mødes de enkelte dyrkergrupper fem gange med en af Aarstidernes gartnere, og I bliver undervist og vejledt i dyrkningen af de afgrøder, som jeres gruppe har ansvaret for. Dyrkningsdagene ligger som udgangspunkt på hverdagsaftener.

De enkelte grupper planlægger i fællesskab pasningen af fællesbedet i perioderne mellem undervisningsdagene. Høsten deles på tværs af alle deltagere.

I solohaven kan du selv sætte tempoet og ambitionsniveauet. Der vil være et udvalg af frø og planter til rådighed, og du bestemmer selv, hvilke planter eller blomster du vil dyrke. Alt hvad du høster i solohaven, kan du frit tage med hjem.

Du har gennem hele sæsonen fri adgang til din solohave samt de redskaber, frø, planter, fiberdug, insektnet m.v., som du får brug for. Da du selv skal dyrke og holde din solohave, skal du forvente at tilse din have minimum én gang om ugen. Ved feriefravær kan I hjælpe hinanden. I er altid velkomne til at komme forbi og nyde synet og duften af jeres spirende arbejde.

Facebook-siden
Vores Køkkenhave hos Aarstiderne vil blive brugt til at orientere dig og de øvrige deltagere om de kommende dyrkningsdage, hovedpointer fra undervisningen (til de, der ikke har haft mulighed for at møde op), nye planter osv. Som deltager kan du også selv dele billeder, erfaringer og tanker med de andre dyrkere. 

Det med småt:

  • En deltager (enkeltperson, familie, par) kan deltage med køb af én plads, men der er kun plads til én voksen per deltager til introkurset.
  • Man deltager ved at tilmelde sig i formularen herunder og indbetale 2000 kr. Når man har modtaget sin bekræftelse og betalt, har man sikret sig en plads. Det er muligt at fortryde sit køb indtil sæsonstart 22. april. Du må ikke selv sælge pladsen videre.
  • Det er et krav, at man gennem hele sæsonen passer sin have, så den fremstår passet. Oplever vi, at du udebliver i en længere periode, skriver vi til dig. I værste fald ryddes haven.
  • Du må ikke selv medbringe frø, planter og pottejord af hensyn til regler for økologisk landbrug.
  • Tilmelding til fællesspisning foregår separat - prisen er 75 kr. pr. person. Info herom annonceres løbende via Facebook.
  • I vil til introdagen modtage yderligere praktisk information.

Program:

April: 
Introdag 22. april - 1. hold kl. 9-13, 2. hold kl. 12-16. Opstart af solohaver.
Maj: 4 dyrkningsdage i uge 18. Etablering af fællesbede.
Juni:
4 dyrkningsdage for fællesbede i uge 22.
Fællesspisning 1. juni
Juli: 4 dyrkningsdage for fællesbede i uge 27. Havevandring i solohaver.
Fællesspisning 6. juli
September:
4 dyrkningsdage for fællesbede i uge 37. Fælles høst og fordeling af afgrøder.
Fællesspisning 14. september
Oktober:
4 dyrkningsdage for fællesbede i uge 42. Høst og haveafslutning.
Fællesspisning 18. og 19. oktober


Pris: 2000 kr. pr. have.

Adresse:
Krogerup Avlsgaard
Krogerupvej 3C
3050 Humlebæk

Hvis du har nogen spørgsmål omkring , skal du være velkommen til at kontakte Henrik Helweg-Larsen på hhl@aarstiderne.com. Ved praktiske spørgsmål omkring tilmeldingen, kan du skrive til Lars Engelbrecht på lab@aarstiderne.com.

Vi glæder os til endnu en god sæson med masser af økologi og højt humør.

De bedste hilsener

Henrik & de andre rødder

Idékassen