Aarstiderne i tal

tkr. DKK´000 2016  2015  2014   2013 2012 2011 2010
Nettoomsætning  566.648  452.444  367.604  300.482 248.852 261.074 261.730
Bruttoresultat  151.899  123.648  99.304  83.011 68.005 72.215 78.942
EBITDA*  57.592  48.460  35.197  24.968 13.936 14.286 19.987
Resultat af primær
drift (EBIT*)
 48.769  42.232  29.828  15.924 6.651 6.043 10.729
Særlige poster          
Finansielle poster  56  204  -1.807  -960 -1.177 -1.276 -1.048
Årets resultat  38.493  32.687  21.484  11.504 3.953 3.630 7.004
Balancesum  121.798  98.771  73.865  71.201 104.339 101.085 110.695
Egenkapital  38.661  32.689  20.235  20.025 27.499 28.119 31.518
Årets resultat  38.493  32.687  21.484  11.504 3.953 3.630 7.004
       
       
Reguleringer         9.255 9.897 10.457
Ændring i driftskapital         -2.041 716 9.330
Pengestrøm fra primær
drift før finansielle poster  
        11.167 14.243 26.790
Renteindtægter, betalt         287 309 168
Renteomkostninger, betalt           -1.465 -1.584 -1.216
Pengestrøm fra ordinær drift         9.989 12.968 25.742
Betalt selskabsskat         -2.709 -1.434
Pengestrøm fra driften 48.127   42.308  26.931  38.245 9.989 10.259 24.308
Pengestrøm til investering  -32.729  -6.788  -6.734  2.115 -3.761 -8.224 -6.798
Heraf til investering i immaterielt    -4.891  -2.214  -6.804  -4.614 -3.252 -8.493 -7.118
Pengestrøm fra finansiering  -21.583  -20.140  -21.896  -27.654 -5.716 -6.839 -9.500
Pengestrøm i alt  -6.185  15.380  -1.699  12.706 512 -4.804 8.010
*) Før særlige poster        
       
       
Nøgletal        
tkr. DKK'000  2016  2015  2014  2013 2012 2011 2010
Overskudsgrad i %  8,6  9,3  8,1  5,3 2,7 2 4,1
Afkastningsgrad i %  128,8  137,0  120,1  71,7 24,4 23 36,7
Bruttomargin i %  26,8  27,3  27,0  27,6 27,3 28 30,2
Egenkapitalandel (soliditet) i %  31,7  33,1  27,4  28,1 26,4 28 28,5
Egenkapitalforrentning i %  107,9  123,5  106,7  48,4 11,8 11 19,7
       
Gennemsnitligt antal ansatte  189  154  130  124 113 134 129
Idékassen