MILJØMÆRKER

BÆREDYGTIGHED I PAPIRFORBRUG OG SKOVDRIFT

Aarstidernes tryksager belaster miljøet mindst muligt. Det har vi sikret os ved at vælge et svane-certificeret trykkeri og ved at bruge miljømærket papir.

Svanemærket er det nordiske miljømærke og garanti for, at de mærkede produkter opfylder skrappe miljøkrav. Produkternes samlede miljøpåvirkning, fra de bliver ”født” som råmateriale til de ”dør” som affald indgår i vurderingen. Læs mere om Svanemærket.

FSC-mærket er udtryk for et bæredygtig papirvalg og står for Forest Stewardship Counsil, et globalt samarbejde mellem skovejere, træindustrien og miljø- og sociale organisationer. I en FSC-mærket skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Dyr og planteliv bliver beskyttet, og de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, ordentlig løn og sikkerhedsudstyr. Læs mere om FSC.

Cradle2Cradle-mærket viser at alt, der skal til at producere et produkt udleder og efterlader et minimum af forurening, spild og affald. Et restprodukt fra en produktion videreføres til at indgå som en bestanddel i et nyt produkt, som så igen kan genanvendes, osv. Cradle to Cradle/vugge til vugge kan mærkes inden for to cyklusser; Den biologiske cyklus og den teknologiske cyklus - Den teknologiske cyklus fungerer ved at et produkt fra en fabrikant efter at have været brugt og ikke længere har noget formål, vil blive sendt tilbage, skilt ad og genbrugt 100 %. Læs mere om Cradle to cradle


Økologimærkerne er beskrevet her.  


Idékassen