Menu
0 Kurv
 • Din indkøbskurv er tom

  Køb for over 170 kr. for at få fri fragt
Gå til kurven kr. stk. á Din indkøbskurv er tom Køb for over 170 kr. for at få fri fragt Køb for {{difference}} mere for at få fri fragt Samlet pris

Vores køkkenhave hos Aarstiderne

vores_kokkenhave

OBS! TILMELDINGEN TIL ÅRETS KØKKENHAVESÆSON ER NU LUKKET. 

Har du lyst til at få hænderne i jorden og øge din selvforsyning af økologiske grøntsager? Vil du være med i et fællesskab om at dyrke økologiske grøntsager og udforske planternes magiske univers?

Aarstiderne byder velkommen til 3. sæson i Vores Køkkenhave på markerne ved Krogerup. Alle er velkomne! - både I som har været med de tidligere sæsoner og jer nye, som har fået lyst til at være med.

Vores Køkkenhave er et dyrkningsfællesskab, som i høj grad drives af deltagerne i fællesskab. Aarstiderne skaber rammerne og stiller de nødvendige faciliteter og et udbud af spændende økologiske frø og planter til rådighed. Desuden giver Aarstidernes gartnere råd og vejledning på en række udvalgte dage i løbet af sæsonen. Programmet har vi planlagt i samarbejde med en gruppe engagerede havefolk, som også var med i haverne i sidste sæson.

Som deltager i Vores Køkkenhave tager du del i én af 4 dyrkergrupper, som passer fællesbedene, og du får desuden dit eget jordlod - en solohave - på ca. 22 m2.

En del af den fælles høst nyder I sammen til fællesspisninger i løbet af sæsonen, men størstedelen fordeler I mellem jer, så den kan bringes hjem og skabe glæde i jeres køkkener. I solohaven sætter du selv tempoet og ambitionsniveauet, og høsten herfra er din egen.

Vi starter op i weekenden d. 27.-28. april og fortsætter indtil høsten er i hus i starten af november. Prisen er 2.250 kr. per have.

Nedenfor kan du læse nærmere om dyrkningsfællesskabets opbygning, og hvad du som deltager forventes at byde ind med. Læs det godt igennem, og har det givet dig lyst til at være med, kan du tilmelde dig via linket nederst på siden. Tilmeldingsfrist er d. 4. marts 2019.

Fællesdyrkning

 Fællesdyrkningen er inddelt i fire dyrkergrupper, som fokuserer på hver sin type afgrøde:

 • Kålgruppen - her dyrkes alle korsblomstrede afgrøder. Der er fokus på de klassiske danske hovedkål og grønkål i flere varianter. Vi bruger fiberdug og net for at beskytte mod insekter.
 • Sydamerika - her nørdes med de varmekrævende planter, som kan dyrkes i Danmark trods deres oprindelse under sydligere himmelstrøg. Det er majs, bønner og græskar, og nogle varianter af frilandsagurker mm.
 • Rødderne – her tager vi os af alle rodfrugterne. Kartofler, naturligvis, og alle klassikerne som gulerødder, pastinakker, rødbeder og nogle knap så vante som f.eks. skorzonerrødder.
 • Blomster-, løg- og porregruppen – her dyrker vi flere forskellige typer løg og porrer, og et flor af smukke blomster – både til buketter og til at spise. 

I de fire dyrkergrupper organiserer I selv pasningen af jeres fællesareal. Det forventes, at du som deltager tager del i det fælles arbejde i, hvad der svarer til minimum 4-5 timer pr. måned.

Hver gruppe har én eller flere tovholdere, som selv er deltagere i Vores Køkkenhave. De hjælper med at holde overblik over opgaverne, og er løbende i kontakt med Aarstidernes gartnere.

Dyrkergrupperne har hver en fast ugentlig dyrkerdag (se programmet nedenfor), hvor I som deltagere mødes for i fællesskab at plante, så, luge, vande osv. i jeres fællesbed. Her er der også god mulighed for at udveksle erfaringer og lære fra hinanden, og - hvis man har lyst - til at blive til en snak.

Hvis du ikke har mulighed for at komme på dyrkerdagene, kan du løse opgaver på egen hånd på et andet tidspunkt, som passer dig bedre. Efter hver dyrkerdag skriver gruppen en række opgaver på tavlen i haven, så du ved, hvor du kan tage fat.

I løbet af sæsonen deltager Aarstidernes gartnere på 5 dyrkerdage i hver gruppe. Gartnerdagene i foråret vil primært have fokus på at plante og så de mange afgrøder, mens der til gartnerdagene i efteråret vil være bedre tid til at tage forskellige gartnerfaglige temaer op, hvis der er interesse for det.

Ved tilmelding kan du ønske den dyrkergruppe, du foretrækker. Vi kan ikke garantere, at alle får deres ønske opfyldt. Jo tidligere du tilmelder dig, desto større er sandsynligheden for, at du får den gruppe, du foretrækker.

Høsten fra fællesdyrkningen deles blandt alle, så hver solohave får, hvad der svarer til 1 andel. Du får altså din del af afgrøderne fra alle fire dyrkergrupper uanset hvilken, du selv tager del i at passe.

Solohaven

På dit eget havestykke sætter du selv tempoet og ambitionsniveauet. Du har gennem hele sæsonen fri adgang til haven og de redskaber, fiberdug, insektnet m.v., som du får brug for. I starten af sæsonen vil der være et udvalg af frø og planter til rådighed, og du bestemmer selv, hvilke af disse, du vil dyrke. Der er blandt andet krydderurter, salater, ærter og buskbønner. På grund af det økologiske sædskifte kan du ikke dyrke kål og kartofler i din solohave. Alt hvad du høster i solohaven, kan du frit tage med hjem.

Har du brug for råd og vejledning kan du spørge en af Aarstidernes gartnere, som vil være til stede i haverne i forårssæsonen på torsdage om eftermiddagen fra kl. 15.30-17.30. Eller du kan udveksle idéer og erfaringer med dine havenaboer. Er du helt uerfaren i havedyrkning hjælper vi dig i gang med et grundkursus i starten af sæsonen.

Du skal forvente at tilse din solohave minimum én gang om ugen, og der kan værre tørre perioder, hvor der er brug for at vande oftere. Erfaringen viser, at de fleste bruger minimum 2-3 timer om ugen i deres have i forårs- og sommerperioden, og cirka 1 time i efteråret. Hvis du er væk på ferie i en periode, må du få andre til at passe haven. Måske du har venner eller familie, som kan hjælpe, eller du kan lave en aftale med nogle af de andre havedyrkere om at i hjælper hinanden.

Har du en travl hverdag eller bor langt fra Krogerup, anbefaler vi, at du deler haven med en ven eller familie. Så er I flere, der på skift kan komme forbi og se til haven. I kan alle tage del i fællesdyrkningen, og deler så jeres haves andel af den fælles høst. Høsten plejer at være tilstrækkelig stor til at kunne række til en hel familie og flere til.

Kort sagt...

Vi sørger for

 • En velpræpareret og gødet jord
 • Alle de frø og planter, du skal bruge
 • Redskaber, fiberdug, insektnet og lignende
 • Et grundkursus lørdag d. 4. maj for jer, som ikke har erfaring med havedyrkning
 • Vejledning fra Aarstidernes gartnere på udvalgte dyrkerdage + torsdage om eftermiddagen kl. 15.30-17.30 i perioden frem til sommerferien
 • Alle de bedste forudsætninger for, at I kan få en stor høst med hjem

Du bidrager med din arbejdsindsats. Der skal sås og plantes, luges, vandes og høstes. Pas din solohave og kom så vidt muligt på dyrkerdagene eller tag på anden vis del i din gruppes pasning af fællesarealerne.

En fælles indsats giver et stort udbytte, som alle kan nyde.

Program for sæsonen 2019

Sæsonopstart – obligatorisk for alle

Lørdag d 27. april
Kl. 9-13: Sydamerika
Kl. 12-16: Rødderne

Søndag d 28. april
Kl. 9-13: Løg og Blomster
Kl. 12-16: Kålgruppen

Dette arrangement forgår som det eneste primært indendørs. Her mødes I med de andre i jeres dyrkergruppe, og bliver introduceret til, hvad der skal dyrkes. Hør også om hele sæsonens program og de praktiske informationer.

Grundkursus i havedyrkning – for den uerfarne havedyrker

Lørdag d. 4. maj kl. 10-13

Dagen her henvender sig kun til jer, som ikke har været med før, og som ikke har erfaring med havedyrkning. Der er separat tilmelding til dette arrangement. Nærmere information følger.

Dyrkergrupperne

Rødder + Sydamerika:
Dyrkerdag: tirsdage kl. 17-19.

På følgende tirsdage deltager gartnerne: 7. maj; 28. maj; 18. juni; 13. august; og 10. september.

Løg- og blomster:
Dyrkerdage: Vælg mellem mandage eller onsdage kl. 17-19.

På følgende onsdage deltager gartnerne: 8. maj; 29. maj; 19. juni; 14. august; og 11. september.

Kålgruppen:
Dyrkerdage: Onsdage kl. 17-19.

Eventuelt kan onsdagene suppleres med nogle mandage kl. 17-19, hvis der er interesse for det i gruppen.

På følgende onsdage deltager gartnerne: 8. maj; 29. maj; 19. juni; 14. august; og 11. september.

Fællesspisninger

I løbet af sæsonen arrangerer vi i fællesskab en række spisninger, hvor I samles ved langbordet i marken og nyder et fælles måltid. Forinden har I taget del i at høste og forberede maden af jeres fælles afgrøder.

Sæsonafslutning lørdag d. 2. november

Vi slutter sæsonen af i fællesskab. Høster det sidste og rydder op i haverne. Hvis det er muligt, lader vi kålplanterne stå i vintermånederne, så I fortsat kan høste af dem.

Det formelle

 • Man køber 1 lod (som enkeltperson eller i deling med flere) og får derved 1 solohave og 1 andel af den fælles høst.
 • Man deltager ved at tilmelde sig via linket herunder og indbetale 2.250 kr. senest d. 4. marts 2019. Når man har betalt og modtaget sin bekræftelse, har man sikret sig en plads.
 • Det er et krav, at man gennem hele sæsonen passer sin solohave, så den fremstår passet. Oplever vi, at du udebliver i en længere periode, skriver vi til dig. I værste fald ryddes haven. Alle forventes desuden at tage del i pasningen af fællesarealerne i hvad der svarer til minimum 4-5 timer pr. måned i gennemsnit.
 • Du må ikke medbringe frø, planter og pottejord af hensyn til regler for økologisk landbrug.
 • I vil til opstartsdagen modtage yderligere praktisk information, og I forventes at respektere retningslinjerne for vores fælles færden på Krogerup.
 • Facebook-siden Vores Køkkenhave hos Aarstiderne vil blive brugt til at orientere dig og de øvrige deltagere om de kommende arrangementer, nye planter, afgrøder klar til høst osv. Alle væsentlige beskeder vil også blive delt på en tavle i haverne. 

Tilmelding

TILMELDINGEN TIL ÅRETS KØKKENHAVESÆSON ER NU LUKKET

Du tilmelder dig og betaler via nedenstående link. Ved tilmeldingen vælger du også dyrkergruppe. Når du har betalt, modtager du endelig bekræftelse på din deltagelse.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Lone Hvid Jensen på lhj@aarstiderne.com eller via Vores Køkkenhave hos Aarstiderne på Facebook.

Vi glæder os til endnu en god sæson med masser af økologi og højt humør!

Idékassen
-
En kagedåse med cookies -
jep, vi bruger dem også. Læs mere her