Søg
Menu
Fav.
Favoritter

CO₂-regnskab 2021

Her kan du læse CO2-årsregnskabet for Aarstiderne, der dækker 2021

I Aarstiderne har vi fulgt vores CO2-udledninger nøje siden 2007. Vi har lavet CO2 regnskab og arbejder år for år aktivt for at nedbringe dem.

Hvordan ser Aarstidernes CO2 ud i 2021?

Aarstidernes forretning og levering af økologiske fødevarer består groft sagt i at udvælge og købe varer hjem, pakke dem i en kasse og køre dem hjem til jeres køkkendør – her fylder transporten en pæn del. Varetransport (ind-, mellem- og sluttransport) fylder hele 54%. Lægges persontransport med firmarejser og pendling oveni udgør transport 61%. Resten går til vores produktion. Her er energiforbruget den største post med 20%, der går til køleanlæg, der holder varerne friske, el til maskiner og opvarmning af kontorer m.v.

I 2021-regnskabet er det værd at lægge mærke til:

Et samlet fald i CO2 pr. leveret kasse
 • Siden 2016 er CO2-udledningen steget med 6%, mens vi i samme periode har omsat for 21% mere.
 • Vores absolutte CO2-udledning er steget fra 5.043 ton i 2016 til 5.410 ton i 2021.
 • Måler vi det pr. omsætning er tallene 9,23 kg CO2 omsat pr1.000 kr. i 2016 og 8,18 kg i 2021. Det er et fald på 11%.
Varerne hentes tættere på DK og mindre kørsel pr. leveret kasse.
 • De sidste par år er det lykkedes at få flere af vores varer fra lande tættere på Danmark, så der køres (lidt) mindre i lastbil.
 • Varevognene, der kører ud til kunderne, kører stadig færre kilometer med hver kasse. Siden 2016 er kørte kilometer pr. kunde sænket med mere end en tredjedel.
Elcykler og El-lastbil i 2021
 • I 2020 fik vi endelig gang i elbilsløsninger til slutdistributionen i Storkøbenhavn. Aarstiderne har fået en el-lastbil, der kører med en del af vores firmafrugt. Et elcykelfirma kører en del mindre ruter i indre København og en af vores vognmænd har fået en elvarebil. Alle løsninger er indkørt i løbet af 2020, så det batter først nu på det samlede regnskab i 2021.
Et fald i energiforbrug pr. pakket kasse
 • Trods den stigende omsætning på 21 % siden 2016 er vores energiforbrug kun steget med 2,5%. Samlet betyder det, at vi bruger mindre energi pr. kasse der bliver pakket.
Emballage
 • Vores forbrug af emballage er fordoblet siden 2016, da vi pakker flere af varerne selv, bl.a. i Det Grønne Værksted, hvor vi snitter og blander grøntsager. Det skjuler, at vi i samme periode aktivt har nedsat mængden af emballage på varerne nede i kasserne. Den besparelse kan så ses i vores leverandørers emballageregnskab. Samlet set møder du som kunde mindre plastik i alle kasser.

  Et år med Corona og hjemmearbejde
 • Vores regnskab for 2021 var stadig præget af Corona, som har nedsat vores pendling og firmarejser betydeligt.
Klimakreditter
 • Fra og med 2020 køber vi klimakreditter hos Natural Capital partners, som modsvarer Aarstidernes årlige CO2-udledning.
Læs hele vores CO2 regnskab her - Dansk version (.pdf)
-