Søg
Menu
Fav.
Favoritter

CO₂-regnskab 2012-17

Her kan du læse resultaterne af vores CO₂-regnskaber fra 2012-17

co2 udledning

I Aarstiderne arbejder vi på at begrænse miljøbelastningen fra vores forretning. Det er en lang og krævende proces, hvor vi løbende igennem året indsamler oplysninger om, hvor meget CO2 de forskellige dele af Aarstiderne udleder.

Vi holder bl.a. styr på, hvor mange og lange flyrejser vi tager på, hvor mange kilometer vores lastbiler og varevogne kører, og vi tjekker el- og varmeforbruget på vores lager, pakkeri og kontor. Vi spørger sågar vores medarbejdere om, hvordan de kommer på arbejde. Det påvirker nemlig alt sammen Aarstidernes samlede CO₂-udledning.

CO₂-regnskab 2012-2017

Det nyeste CO₂-regnskab giver 6 års overblik over Aarstidernes samlede estimerede CO₂-udledning fra 2012-2017. 

I 2012 udledte Aarstiderne 2.965 ton CO₂, hvilket i 2017 er steget til 5.587 ton CO₂. I samme periode er omsætningen steget 2½ gang, og dermed får flere danske og svenske husstande kasser leveret fra Aarstiderne. Ser man på kg CO₂ pr. drop, er dette tal faldet i den samme periode, mens antallet af kasser, der leveres pr. drop er steget støt. Den største post i CO₂-regnskabet er klart transport med knap 2/3 af CO₂-udledningen i 2017, derefter kommer posterne energi og emballage.  

I takt med udvidelsen af vores pakkeri- og lagerfaciliteter på Barritskov i 2016 steg elforbruget, men er i 2017 tilbage på sporet. Samtidig er olie- og gasforbruget til opvarmning faldet markant fra 2012 til 2017, bl.a. på grund af nyinvesteringer og ændret forbrugsmønstre.  

Med hensyn til emballage afspejles ændringer i Aarstidernes kassesammensætning fra en overvægt af Grønt- og Frugtkasser i 2012 til en klar overvægt af Måltidskasser i 2017 i CO₂-udledningen, da der udover en trækasse med frugter og grøntsager ofte også køres en flamingokasse med kød og andre kølevarer ud til kunderne. Det samlede forbrug af flamingo er derfor steget, men vi har i mellemtiden lært at genbruge disse kasser ved at belyse dem med UV-lys, så flamingokasserne blev i 2017 brugt godt 4 gange, før de blev smidt ud.

Vi har desuden investeret i LED-belysning i pakkeriet på Barritskov, hvilket skal medvirke til et mindre elforbrug i fremtiden. Ligeledes har vi investeret i nye CO₂-fordampere, så udslip af freon og andre miljøskadelige kølemidler via de gamle kølesystemer undgås fremover, ligesom de også er mere energieffektive.

CO₂-rapporten for 2012-2017 kan findes her.

Vores indsatsområder

Vi får ikke reduceret vores CO₂-udledning med et slag, men vi har lavet en handlingsplan for, hvilke tiltag vi skal sætte i gang for at bringe CO₂-udslippet ned.

Vi sætter bl.a. ind på følgende områder:

 • Transport 
  Udledning fra varetransport via lastbiler og varevogne udgør knap 2/3-dele af vores CO₂-udledning. Derfor optimerer vi hele tiden vores kørsel og kørselsbehov indenfor de eksisterende rammer. Vi er samtidig meget optaget af og følger nøje udviklingen indenfor elbiler, biobrændsel og andre alternative transportløsninger. Når realistiske og økonomisk mulige løsninger kommer frem, ønsker vi, at vores transport løbende ændres til en mere bæredygtig og klimavenlig form.
 • Emballage 
  Både plastposerne i kasserne og emballagen om de frugter og grøntsager, der har brug for separat indpakning, skal være endnu mere miljørigtig. Udfordringen er at bruge dels så lidt som muligt og dels finde de mest bæredygtige materialer.
 • Energi 
  Aarstidernes el- og varmeforbrug vil vi gerne sætte ned på CO₂-neutral vis. Derfor fliser vi de brugte engangspaller, og varmer kontorer og pakkeri op med dem. Vi følger løbende med i mulighederne for at optimere og dermed reducere vores el- og varmeforbrug.
 • Indkøb 
  For at skåne atmosfæren mest muligt er flytransport af frugt- og grøntsager bandlyst i Aarstiderne. Vi sejler alle oversøiske råvarer til Holland, hvorfra de køres med lastbil til Danmark. Ligeledes forsøger vi at begrænse indkøbet af grøntsager dyrket i opvarmede drivhuse.

Download en samlet oversigt CO₂-regnskab for 2005-2012 her.

Download miljøredegørelse 2011 her

Download miljøredegørelse 2007 her

Interesseret i CO₂?

Du kan kontakte vores miljøchef Svend Daverkosen på mail sd@aarstiderne.com, hvis du vil vide mere om Aarstidernes CO₂-regnskaber.

-