Søg
Menu
Fav.
Favoritter

Fisk

Frisk fra havet

Hensynet til en sund og bæredygtig fiskebestand og naturligvis kvaliteten, er det vi vælger at prioritere, når vi køber fisk.

Det er først og fremmest hensynet til en sund og bæredygtig fiskebestand samt naturligvis kvaliteten, som vi vælger at prioritere, når det kommer til indkøb af fisk til Aarstidernes kasser. Hvilken fisk, der i sidste ende købes og pakkes til kasserne, afgøres af vores fiskeindkøber på selve fiskeauktionen på Hanstholm Havn, hvor han har mulighed for at vurdere dagens fangst. Når kokkene fx har planlagt at bruge torskefisk i en af måltidskasserne, kan det derfor godt være torsk den ene uge, sej den anden uge og lange den tredje uge, vi ender med at pakke i kasserne, fordi det er den bedste fisk fra dagens auktion, vi vælger at købe til kasserne.

WWF’s fiskeguide som rettesnor

Når det gælder dels hvilke fisketyper, Aarstiderne lægger i kasserne, og hvilke fangstmetoder, der bruges, læner vi os op ad WWF’s fiskeguide. Det betyder, at vi ikke køber fisk, hvis art eller fangstmetode figurerer på den røde liste i WWF’s fiskeguide. Du kan læse WWF’s fiskeguide her).

Dambrug

Der findes ikke et anerkendt ø-mærke for vildtlevende fisk fanget i hav, men når det kommer til dambrug, er det en anden sag. En lille andel af de fisk vi aftager er opdrættede økologiske fisk i akvakulturbrug, der omfatter ferskvanddambrug, åle- og saltvandshavbrug. Disse brug skal være ø-mærket og i øvrigt leve op til Aarstidernes øvrige kvalitetskrav. Fisk fra økologiske dambrug er avlet med den mindst mulige miljøpåvirkning – også når man sammenligner med vildtfangede fisk. Reglerne for økologisk dambrug tager hensyn til dyrevelfærd i forhold til vandkvalitet og skånsom håndtering af fiskene samt de vilde dyr, der lever omkring dammene. Der er desuden meget strenge restriktioner på sygdomsbekæmpelse, og foderet til fiskene er sammensat uden pesticider, gensplejsede organismer og kunstige farvestoffer.

Frossen fisk

Aarstiderne anvender frossen fisk. Vi oplyser i disse tilfælde altid, at fisken har været frossen. Frossen fisk skal i øvrigt leve op til de samme regler som fersk fisk.

Leverandørstyring

Aarstidernes fiskeleverandører skal naturligvis kunne leve op til Aarstidernes fiskepolitik og sikre fiskenes sporbarhed i forhold til hvem der har fanget den samt hvor og med hvilke redskaber, den er fanget.

 

-