Søg
Menu
Fav.
Favoritter

Aarstidernes verdensmål

Vi har siden Aarstidernes start arbejdet ihærdigt med bæredygtighed. Med FN's 17 Verdensmål er der nu en overordnet ramme for dette arbejde.

Vores politikker, handlinger, resultater og målsætninger på området har vi derfor nu bygget op om verdensmålene. Målene blev vedtaget ved FN’s generalforsamling i 2015, hvor 193 statsledere skrev under på denne fælles plan for en bæredygtig global udvikling. Det var og er en verdensbegivenhed at ledere på hele kloden er blevet enige om 17 ambitiøse mål, så vi nu på tværs af landegrænser har en plan for, hvordan verden skal udvikle sig frem til 2030.

De 17 mål er yderst ambitiøse og bredt favnende og handler bl.a. om helt at udrydde fattigdom og sult, opnå fødevaresikkerhed, bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug, sikre et sundere liv for alle, sikre adgang til uddannelse, anstændige job og en bæredygtig økonomisk vækst. Derudover skal målene sikre rent vand og adgang til bæredygtige og pålidelige energikilder, fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner samt styrke globale partnerskaber.

Der er således rigeligt at tage fat på, og selvom de ofte går under betegnelsen FN’s verdensmål, så er det i høj grad vores allesammens verdensmål. Vi skal nemlig alle - både regeringer, virksomheder, institutioner, NGO’er og borgere -bidrage til verdensmålenes opfyldelse, hvis denne fælles globale plan for en bæredygtig udvikling skal realiseres i 2030.

Aarstidernes udvalgte verdensmål

De 17 mål hænger uløseligt sammen og er alle særdeles vigtige. Men for at fokusere vores indsats har vi udvalgt de fem verdensmål, hvor vi mener, Aarstiderne kan gøre den største forskel.

Udvælgelsen af disse foregik ved, at en intern arbejdsgruppe (bestående af vores CEO, vores landbrugs- og miljøchef og vores Corporate Responsibility Manager), gennemgik alle 17 mål og de dertil hørende 169 delmål. Hver enkelt delmål fik en score efter hvor relevant delmålet er for os, og hvor stor en forskel vi vil kunne gøre på området. På baggrund af denne væsentlighedsvurdering valgte vi at fokusere på disse fem verdensmål:

Livet på land

Ansvarligt forbrug og produktion

Sundhed og trivsel

Klimaindsats

Anstændige jobs og økonomisk vækst

-