Søg
Menu
Fav.
Favoritter

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Sådan lyder overskriften for verdensmål nr. 13. I delmålene pointeres det bl.a. at vi skal opbygge viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringerne og øge den generelle viden og opmærksomhed om udfordringerne. Målet om at bekæmpe klimaforandringer handler også om at implementere FN’s rammekonvention om klimaændringer – en konvention der forpligter lande verden over til at reducere udledningen af drivhusgasser og stoppe temperaturstigninger.

I Aarstiderne har vi gennem mere end et årti målt og rapporteret på vores CO2-udledning. Det gør vi for hele tiden at have fokus på, hvordan vi kan reducere vores eget klimaaftryk. Vi måler fx hvor mange kilometer vores lastbiler og varevogne kører, hvor meget el og varme der bruges i lager-, pakkeri- og kontorbygninger, og hvor mange gange vi genanvender vores træ- og flamingokasser. Vi spørger sågar vores medarbejdere om, hvordan de kommer på arbejde, da det alt sammen påvirker Aarstidernes samlede CO2-udledning. I 2019 er vi begyndt at rapportere vores CO2-udledning hvert kvartal på linje med de økonomiske nøgletal.

Vi arbejder bl.a. med følgende initiativer:

  • Kvartalsvis CO2-rapportering
  • No Fly-policy
  • CO2-reduceret varetransport (fx ved brug af skib og tog)
  • Fremtidens distribution på grønne drivmidler
  • Udregning af kassernes klimaaftryk
-