Søg
Menu
Fav.
Favoritter

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Sådan lyder det i FN’s verdensmål nr. 8. Her handler delmålene bl.a. om at skabe fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn, hjælpe flere unge i arbejde, uddannelse og træning, skabe sikre arbejdsmiljøer samt stoppe moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde.

Aarstidernes vækst har gennem de seneste år resulteret i en hel del nyansættelser. Arbejdet med at skabe gode anstændige jobs foregår dog ikke blot på de interne linjer. Også når vi udvælger eksterne samarbejdspartnere i form af leverandører af varer eller transportydelser, har vi fokus på arbejdsmiljø. Udfordringen med at sikre arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder igennem hele værdikæden er stor, og vi arbejder kontinuerligt på at finde den rette balance mellem tillid og kontrol. 

Vi arbejder bl.a. med følgende initiativer:

  • Medarbejdertrivsel og arbejdspladsvurderinger
  • Arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder i hele leverandørkæden
  • Praktikforløb
  • Kompetenceudvikling
  • GDPR – ansvarlig håndtering og opbevaring af personoplysninger

-