Søg
Menu
Fav.
Favoritter

Livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Sådan lyder overskriften på FN’s verdensmål nr. 15. Ser man nærmere på de delmål, der er tilknyttet, handler det bl.a. om at bevare og genoprette økosystemer, beskytte biodiversitet og stoppe forringelsen af naturlige levesteder, fremme adgang til genetiske ressourcer, stoppe skovrydning og ørkendannelse og genoprette udpint jord.

Det er mål, der ligger rigtigt godt i tråd med det, som Aarstiderne er sat i verden for. Hos Aarstiderne er jorden og økosystemer altid i fokus, og når vi så ofte taler om at genskabe jordforbindelsen, handler det også om at dyrke jorden med omtanke og respekt. Vi hører hyppigt om vigtigheden af rent vand og luft. Men det er ikke så tit vi hører om jorden - og om hvor afhængige vi som mennesker er af at kunne så, dyrke og høste afgrøder i en god, sund og frugtbar jord.

Vi arbejder bl.a. med følgende initiativer:

  • 100% økologi
  • Sund jord, kompost og sædskifte
  • Biodiversitet
  • Bedre dyrevelfærd
-